Rubin Investments

Rubin Investments

Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Do świadczonych usług czasowego zarządzania przedsiębiorstwem należą:

Realizuje wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenie, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań.

Pomagamy Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu

Strategy-and-Planning-Icon

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka oraz opracowanie planów działań naprawczych i korygujących.

4

Bieżące doradztwo:

Bieżące doradztwo, kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

home-version-Five-Premium-Support

Wsparcie w zakresie postępowań

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych.