Rubin Investments

Rubin Investments

Komunikacja Kryzysowa

Do świadczonych usług Komunikacji Kryzysowej należą:

To w głównej mierze działania skierowane na zabezpieczaniu wizerunku firmy w obliczu nieprzewidzianej sytuacji kryzysowej. Obejmują one dwa obszary: prewencyjny – zabezpieczający firmę przed potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi oraz przygotowujący komunikacyjnie przedstawicieli firmy w przypadku zaistnienia kryzysu oraz reaktywny – minimalizujący skutki już zaistniałego kryzysu wizerunkowego w otoczeniu medialnym, społecznym i biznesowym.

Pomagamy Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu

Strategy-and-Planning-Icon

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka oraz opracowanie planów działań naprawczych i korygujących.

4

Bieżące doradztwo:

Bieżące doradztwo, kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

home-version-Five-Premium-Support

Wsparcie w zakresie postępowań

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych.