Rubin Investments

Rubin Investments

Media Relations

Do świadczonych usług Media Relations należą:

Dzieki konsekwentnie zaplanowanej i prowadzonej komunikacji Media Relations ma na celu dbałość o pozytywny wizerunek firmy w mediach. W tym zakresie oferujemy: ochronę komunikacyjną projektu, planowanie działań medialnych, w tym tworzenie media planów, organizację eventów dedykowanych mediom, przygotowywanie i dystrybucję komunikatów prasowych oraz innych materiałów dla mediów, opracowywanie raportów medialnych, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji w mediach.

Pomagamy Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu

Strategy-and-Planning-Icon

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka oraz opracowanie planów działań naprawczych i korygujących.

4

Bieżące doradztwo:

Bieżące doradztwo, kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

home-version-Five-Premium-Support

Wsparcie w zakresie postępowań

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych.