Rubin Investments

Rubin Investments

Public Relations

Do świadczonych usług Public Affairs należą:

Charakteryzuje się skupieniem na tworzeniu przyjaznego środowiska dla działalności firmy. Do głównych działań należą: budowanie i utrzymywanie relacji między firmą a otoczeniem biznesowym, społecznym i administracyjnym, budowanie koalicji poparcia dla idei promowanych przez firmę, wyszukiwanie optymalnych rozwiązań dla rozwoju biznesu, planowanie oraz wdrażanie kampanii komunikacyjnych zwracających szczególną uwagę na problemy społeczne i prawne oraz budujących pozytywny klimat dla firmy.

Pomagamy Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu

Strategy-and-Planning-Icon

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka oraz opracowanie planów działań naprawczych i korygujących.

4

Bieżące doradztwo:

Bieżące doradztwo, kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

home-version-Five-Premium-Support

Wsparcie w zakresie postępowań

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych.