Rubin Investments

Rubin Investments

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Usługa Zewnętrznego Dyrektora Finansowego

 • Rachunkowość zarządcza,
 • Audyt, Analizy, Budżet. Przygotowanie zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką: dla Zarządu, Rady Nadzorczej. właścicieli,
 • Konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków,
 • Pomoc w pozyskiwaniu finansowania bankowego oraz poza bankowego.
 • Zakładanie spółek prawa handlowego, wycena spółek, pośrednictwo w sprzedaży zorganizowanych przedsiębiorstw,
 • Restrukturyzacja i upadłość. Postępowania restrukturyzacyjne.
 • Przygotowanie planu naprawczego, układu z wierzycielami,
 • Reprezentacja przed urzędami, bankami, pomoc w negocjacji kontraktó

Audyt i analiza biznesowa

 • analizy finansowe,
 • prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych,
 • analizę wskaźnikową,
 • analizę sprzedaży i kosztów,
 • analizę płynności finansowej,
 • analizę nakładów inwestycyjnych,

Rejestracja i likwidacja spółek

 • kompleksowe wsparcie podczas całego procesu rejestracji spółki, czy działalności: przygotowywanie wniosków o wpis do KRS i CEiDG,
 • adres siedziby na potrzeby rejestracyjne,
 • pełną obsługę administracyjną,
 • ścisłą współpracę z kancelarią notarialną,
 • w imieniu klienta zlecamy tłumaczenie dokumentów źródłowych,
 • doświadczenie w rejestracji:
  • spółek jawnych
  • spółek partnerskich
  • spółek komandytowych
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółek akcyjnych
  • fundacji
  • stowarzyszeń
 • rejestrację w VAT i VAT-UE,
 • rejestrację spółki i pracowników w ZUS,

Tytuł