Rubin Investments

Rubin Investments

Public Relations

Do świadczonych usług Public Relations należą:

To szereg zadań skupiających się na budowaniu poparcia dla realizowanych działań biznesowych oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu społecznym, medialnym i administracyjnym, w tym m.in.: analiza opinii otoczenia społecznego w danym obszarze, doradztwo w zakresie efektywnej komunikacji firmy, opracowywanie strategii i planów komunikacyjnych, przygotowanie materiałów komunikacyjnych i wdrażanie narzędzi komunikacji, ewaluacja efektów działań oraz audyt komunikacyjny.

Pomagamy Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu

Strategy-and-Planning-Icon

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka oraz opracowanie planów działań naprawczych i korygujących.

4

Bieżące doradztwo:

Bieżące doradztwo, kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

home-version-Five-Premium-Support

Wsparcie w zakresie postępowań

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych.